Senaste inläggen

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 8 april 07:49

 

Vecka 15

 

Hej!

 

De nationella proven för åk 9 fortsätter och i veckan är det prov i engelska, både tisdag och torsdag från kl. 09.00 fram till lunch. Viktigt att eleverna kommer utvilade och att de ätit frukost innan.

 

 • Information från Kostenheten;

Vi i Kostenheten har bestämt att följa dem uppdaterade riktlinjerna enligt kommunensKostpolicy

Från och med vecka 15  kommer vi i Ronnaskolan att erbjuda Specialkost endast till dem eleverna som inte kan äta av den ” vanliga maten  p g a medicinska skäl  d. v. s. har läkarutlåtande eller dylikt  grundad på allergi, intolerans etc….

Detta betyder att vi inte kommer att tillhandahålla med Specialkost av religiösa eller etiska skäl som t ex Vegankost, Fasta-mat eller fläskfri kost.

Däremot kommer det att finnas alternativ rätter som kan väljas mellan dagligen -  t ex Vegetariskkost, dagens soppa samt matig salladsbuffé


 • Viktig busskortsinformation för ht -19 till alla föräldrar.     

Det nya är bla att alla som behöver busskort skall ansöka innan 31/4 för att de ska hinna beviljas innan skolstarten i höst.

Ni som behöver busskort måste söka busskort nu och all kontakt angående busskorten ska  ske via kontaktcenter på stadshuset eller via kommunens hemsida med e-legitimation. All information finns i dokumentet längst ner i veckobrevet, läs igenom det.

Expeditionen kommer inte att få dela ut några busskort till hösten utan det sker endast centralt.Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59Det här undervisar vi om just nu

Åk 7:         Svenska – Boksamtal och skrivuppgift kopplad till skönlitterär bok.

                 SO – Samhällskunskap: Lag och rätt

                 NO – Bakterier och virus - Granska källor

                 Bild –

                 Musik - Ensemblespel & musikeffekt. Instrument uppgiften ska lämnas in     senast fredag

                 Engelska – Reading - Diary of a Wimpy Kid

                 Matte –  Procent

                 Moderna språk - Franska : fortsätter med frukter och färger

 

Åk 9:         Svenska –  Läsa klart boken “Blod rödare än rött”

                 SO – Religion: Nyreligiösa rörelser

                 NO –  Genetik: Bioteknik och Genteknik-  GMO - Granska källor

                 Bild -

                 Musik – Sjunga i kör och musikeffekt. Histori uppgiften ska lämnas in.

                 Engelska – Nationella Prov - Hörförståelse, Läsförståelse och Skrivning

                 Matte – Statistik och Sannolikhet

                 Arabiska –

                 Slöjd- Uttryck

                 Moderna språk - FRanska : muntliga redovisningar

 

                    

                       

Prov i veckan

Alla:   Omprov på onsdag 8.00

Åk 7:   So och svenska- både muntligt och skriftligt.

Åk 9:   NP engelska- tisdag och torsdag kl 09.00
Ny rutin för skolskjuts läsåret 2019-2020Hej,


Inför höstterminen 2019 ändrar vi rutinen för hur du ansöker om skolskjuts. Skolskjutsen kan gälla för hela skolåret eller enbart för vintersäsong. Den nya rutinen innebär att du som vårdnadshavare måste skicka en ny skolskjutsansökan inför varje läsår oavsett om du tidigare beviljats skolskjuts för ditt eller dina barn och oavsett anledning till skolskjuts. Om ingen ansökan skickas in kommer ingen handläggning ske inför läsåret.

 

Södertälje kommuns definition av skolskjuts

Skolskjuts beviljas i första hand i form av busskort med allmänna färdmedel, därefter upphandlad skolskjuts i särskilda fordon alternativt självskjutsning och gäller elever folkbokförda i Södertälje kommun när eleven går i kommunal eller fristående grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola inom Södertälje kommun.

 

När kommunen fattar beslut om skolskjuts baseras det på avståndet mellan hemmet och den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress oavsett om eleven går på den skolan eller på en skola längre bort.

Information om reglerna i sin helhet finns på kommunens webbplatswww.sodertalje.se. Välj först Skola och förskola, sedan Grundskola och Skolskjuts.

 


Förhandsprövning

Det finns möjlighet att få beslutet förhandsprövat via länk på kommunens webbplatshttps://service.sodertalje.se Välj först Skola och förskola och sen Förhandsprövning av skolskjuts. Prövningen visar om en elev har behov av skolskjuts med anledning av färdvägens längd mellan hemmet och skolan eller med anledning av trafikförhållandena längs färdvägen. Prövningen visar inte om eleven har behov av skolskjuts med anledning av en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl. Förhandsprövningen innebär inte att du skickar in en ansökan utan bara att du får en indikation på om ditt barn är berättigat skolskjuts eller inte.

Ansökan

För att ansöka om skolskjuts behöver du skicka in en ansökan via e-tjänsten som finns påhttps://service.sodertalje.se välj först Skola och förskola och sen Ansökan om skolskjuts. Om du inte kan logga in med e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter i Stadshuset så kan de hjälpa dig med ansökan. För att ansökan ska bli giltig krävs att båda vårdnadshavarna legitimerar sig och skriver under ansökan.

Ansökan om skolskjuts måste ha kommit in till utbildningskontoret senast 31/4 2019 för att ditt barn ska garanteras skolskjuts från läsårsstart. Om ansökan inte inkommer i tid kan det dröja upp till en månad efter terminsstart innan barnets skolskjuts kommer igång. Detta beror på att det redan lagda körschemat inför skolstarten måste justeras och anpassas till nya resenärer efter terminsstart om det gäller särskilt fordon.

Om det sker förändringar gällande folkbokföringsadress, växelvis boende, byte av skola eller dylikt efter att ansökan skickats in måste dessa förändringar mejlas in till skolskjuts@sodertalje.se Förändringar kan även påverka tidigare fattat beslut om skolskjuts.

Vid frågor kring skolskjuts eller frågor kring beviljandet av skolskjuts kan ni mejla skolskjuts@sodertalje.se eller kontakta Kontaktcenter på 08-523 010 00.
Med vänlig hälsning,

Tina Hammarström

Skolexpert


ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 5 april 08:59

Hej!

Ännu en vecka har passerat. Ta-igen-dagen var givande och förhoppningsvis tyckte eleverna även också det.

 

 • Åk. 6 har engelska NP på måndag och onsdag v. 14.

 • Klass 8c har valts ut att delta i studien TIMSS 2019. Proven ska utföras torsdagen den 11 april kl. 8:30-11:40. TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. Studien har genomförts var fjärde år och 2019 är det sjätte gången som Sverige deltar. Omkring 60 länder kommer att delta i TIMSS 2019. I Sverige deltar totalt omkring 15 500 elever från cirka 400 skolor. Provet i TIMSS 2019 kommer för första gången att genomföras digitalt istället för på papper. Följ länk för mer detaljerad information och exempel på gamla prov.

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/timss-internationell-studie-om-kunskaper-i-matematik-och-naturvetenskap-hos-elever-i-arskurs-4-och-8Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

 • Svenska – Vi läser fortfarande boken Bröderna Lejonhjärta. Vi blir klara med boken denna vecka. Nästa vecka ska eleverna ha sitting down drama.

 • SO – Denna vecka avslutar vi ämnet historia med ett prov. Nästa vecka börjar vi med ämnet geografi.

 • NO –

 • Teknik -

 • Engelska – Eleverna skriver Nationella Prov i Engelska under v.15 Måndag 8/4 är det läs- och hörförståelse och onsdag 10/4 är det en skrivuppgift.

 • Matematik – denna vecka har vi repeterat hela arbetsområdet. 6b och 6c skrev prov på fredagen och 6a kommer att skriva provet på tisdag nästa vecka.

 • Musik –

 • Bild –

 • Hkk – fokus är på Hälsa och hur man kan äta hälsosamt.

 • Idh -

 • SP - Nirvana Vi arbetar med att känna igen de spansktalande länder i latinamerika. Eleverna lär sig att placera dessa länder på en karta och fråga vart vissa städer ligger.

 • FR 6 - PROV i franska ons 10 april (kunna skriva en presentation om sig själv, namn på färger och frukter. Hörförståelse räkneord 0-20 samt tiotalen upp till hundra.

 

Åk 8:             

 • Svenska –  Eleverna skriver en faktatext om nordiska språk. Den ska vara klar på fredag v. 14 kl, 23.59 Om eleverna inte är klara med resterande uppgifter i detta arbetsområde så måste de bli klara med de under veckan. Nästa vecka påbörjar vi arbetsområdet språkhistoria.

 • SO – Denna vecka har eleverna skrivit ett prov i historia, hur man använder historia. Nästa vecka börjar vi med det sista kunskapsområdet i historia som handlar om källkritik i historia.

 • NO –

 • Teknik -

 • Engelska – Vi arbetar vidare med Speaking and Listening. Eleverna ska debattera ett ämne på engelska för att uttrycka åsikter. Arbetsområdet avslutas vecka 15.

 • Matematik – vi har fortsatt räkna ut sannolikheten för en händelse även när förutsättningarna ändras. Vi har även jobbat med kombinatorik, hur många olika kombinationer kan man få av ex två byxor och tre tröjor?

 • Musik –  

 • Bild -

 • Hkk – Miljö och Livsstil. Hur vår livsstil och våra matval påverkar miljö och klimat - och vad vi kan göra åt det.

 • Idh -

 • SP- Nirvana. Eleverna får resultatet på provet de skrev v.12 Vi börjar med den spansktalande världen. Eleverna lär sig att peka ut vilka länder i latinamerika som talar spanska. De lär sig även att fråga efter vart ett land/stad ligger.

 • FR 8 -

 

Prov vecka 14

Åk 6:  Matte 6a tisdag. Franska v.15

Åk 8:  Hälsningar,

Arbetslag 6/8
ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Onsdag 3 april 12:29

 

Ny rutin för skolskjuts läsåret 2019-2020


Hej,


Inför hösterminen 2019 ändrar vi rutinen för hur du ansöker om skolskjuts. Skolskjutsen kan gälla för hela skolåret eller enbart för vintersäsong. Den nya rutinen innebär att du som vårdnadshavare måste skicka en ny skolskjutsansökan inför varje läsår oavsett om du tidigare beviljats skolskjuts för ditt eller dina barn och oavsett anledning till skolskjuts. Om ingen ansökan skickas in kommer ingen handläggning ske inför läsåret.

Södertälje kommuns definition av skolskjuts
Skolskjuts beviljas i första hand i form av busskort med allmänna färdmedel, därefter upphandlad skolskjuts i särskilda fordon alternativt självskjutsning och gäller elever folkbokförda i Södertälje kommun när eleven går i kommunal eller fristående grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola inom Södertälje kommun. 

När kommunen fattar beslut om skolskjuts baseras det på avståndet mellan hemmet och den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress oavsett om eleven går på den skolan eller på en skola längre bort. 

Information om reglerna i sin helhet finns på kommunens webbplats www.sodertalje.se. Välj först Skola och förskola, sedan Grundskola och Skolskjuts.

 

Förhandsprövning
Det finns möjlighet att få beslutet förhandsprövat via länk på kommunens webbplats https://service.sodertalje.seVälj först Skola och förskola och sen Förhandsprövning av skolskjuts. Prövningen visar om en elev har behov av skolskjuts med anledning av färdvägens längd mellan hemmet och skolan eller med anledning av trafikförhållandena längs färdvägen. Prövningen visar inte om eleven har behov av skolskjuts med anledning av en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl. Förhandsprövningen innebär inte att du skickar in en ansökan utan bara att du får en indikation på om ditt barn är berättigat skolskjuts eller inte.


Ansökan
För att ansöka om skolskjuts behöver du skicka in en ansökan via e-tjänsten som finns på https://service.sodertalje.sevälj först Skola och förskola och sen Ansökan om skolskjuts. Om du inte kan logga in med e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter i Stadshuset så kan de hjälpa dig med ansökan. För att ansökan ska bli giltig krävs att båda vårdnadshavarna legitimerar sig och skriver under ansökan. 

Ansökan om skolskjuts måste ha kommit in till utbildningskontoret senast 31/4 2019för att ditt barn ska garanteras skolskjuts från läsårsstart. Om ansökan inte inkommer i tid kan det dröja upp till en månad efter terminsstart innan barnets skolskjuts kommer igång. Detta beror på att det redan lagda körschemat inför skolstarten måste justeras och anpassas till nya resenärer efter terminsstart om det gäller särskilt fordon. 

Om det sker förändringar gällande folkbokföringsadress, växelvis boende, byte av skola eller dylikt efter att ansökan skickats in måste dessa förändringar mejlas in till skolskjuts@sodertalje.seFörändringar kan även påverka tidigare fattat beslut om skolskjuts.


Vid frågor kring skolskjuts eller frågor kring beviljandet av skolskjuts kan ni mejla skolskjuts@sodertalje.seeller kontakta Kontaktcenter på 08-523 010 00. Med vänlig hälsning,

Tina Hammarström

Skolexpert


Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Tisdag 2 april 15:08

Hej Ronnaskolan,


Måndag den 15 april kommer IUG med SBBK till Ronnaskolans idrottshall (under påsklovet).

Aktiviteter basket och dans står på schemat mellan klockan 12-15.

Det kommer att vara minst 2 dansare och 2 basketledare på plats.  

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 1 april 09:00

 

Vecka 14

 

Hej!

 

I veckan har åk 9 nationella prov i NO, onsdag kl. 9.00

 

På torsdag är det Ta-igen-dag och lektionerna pågår mellan 9-14. Under dagen har eleverna tid att ta igen uppgifter som de missat, prov de vill göra om eller ämnen de vill fördjupa sig i.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59Det här undervisar vi om just nu

Åk 7:         Svenska – Läsa skönlitteratur

                 SO – Samhällskunskap: Lag och rätt

                 NO – Bakterier och virus

                 Bild –

                 Musik - Ensemblespel & musikeffekt

                 Engelska – Reading - Diary of a Wimpy Kid

                 Matte –  Bråkform

                 Moderna språk -

 

Åk 9:         Svenska –  Läsa skönlitteratur

                SO – Religion: Nyreligiösa rörelser

                NO –  Inför Nationella proven i kemi

                Bild -

                Musik – Sjunga i kör och musikeffekt

                Engelska – Instagram

                Matte – Statistik och Sannolikhet

                Arabiska –

                Slöjd- Uttryck

                Moderna språk -

 

                    

                       

Prov i veckan

Alla:   

Åk 7:   matte

Åk 9:   9a -hkk. Nationella prov i NO onsdag.
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Torsdag 28 mars 10:38

Hej!

En lugn vecka har passerat. Eleverna i åk. 8 är iväg på prao och vi hoppas att det går bra för alla våra fantastiska elever. Vi lärare har antingen besökt eller ringt praoplatsen för att se hur det går för eleverna och alla är nöjda!

 

 • Simning börjar v. 14 med start på torsdag 4/4 för åk. 6. Eleverna samlas utanför matsalen kl. 07.30 Två lärare följer med eleverna till Sydpoolen.

 • Ta-igen-dagen är den 4/4. Eleverna har möjlighet till att ta igen sådant som de ligger efter i, de har även möjlighet till att fördjupa sig i ytterligare i ett ämne. 

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

Svenska – Vi läser boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Eleverna arbetar även med sina läsloggar.

SODenna vecka har vi arbetat med kunskapsområde som heter historik källanalys. Eleverna har fått lära sig vad historisk källanalys är och hur man jobbar med det.

NOvi har börjat med kemi och vi läser om hur vi är säkra på labben.

Teknik- vi hade börjat me 3D fiktion och hur vi skissar ett hus på nätet.

EngelskaVi arbetar med texten “What’s out there?” från Textboken och fokuserar på läs- och hörförståelse. Uppgifterna finns i Google Classroom.

Matematikvi har denna vecka jobbat med negativa tal och stora tal, hur man skriver tal upp till miljontal. Vi har dessutom repeterat hur vi multiplicerar hela tal och decimaltal genom uppställning.

Musik

Bild

Hkk – Vi lär oss mer om Hälsa och hur mat påverkar vår hälsa.

Idh - Vi har arbetat med racketsport under denna vecka.

SP - Nirvana Eleverna skriver provet under v.13 Och då jobbar vi med kroppsdelar, verbet doler= att ha ont och läsförståelse.

FR 6 - Vi arbetar med att repetera inför provet v.14 : kunna berätta muntligt och skriftligt om sig själv och sin familj; namn på färger och frukter; räkneord 0-100.Åk 8:             

Svenska –  Eleverna arbetar med källkritik som är kopplad till arbetsområdet “nordiska språk”. De ska lämna in två uppgifter som är kopplade till källkritik senast söndag, v. 12 kl 23.59  Har de inte lämnat in dessa uppgifter, måste de göra det så fort som möjligt! Det är flera elever som ännu inte har lämnat in uppgifterna.

SO Denna vecka har eleverna varit på PRAO. Vi kommer fortsätta att arbetat med kunskapsområdet historieanvändning med fokus på amerikanska revolutionen under vecka 14. Kunskapsområdet kommer att avslutas med ett prov.

NOVi har börjat med kemi och läser om kol och kolföreningar.

Teknik - Eleverna har lärt sig programmera micro:bit, de ska börja med första uppgiften (bygga en trafiksignalsystem).

EngelskaViarbetar med ett arbetsområde som heter “Speaking and Listening”. Eleverna övar sig på att prata och beskriva olika saker samt hörförståelse. Detta kommer att avslutas med en debatt.

SP- Nirvana eleverna är på prao.

FR 8 - Eleverna är på prao. De elever som inte skrev provet v.12 ska göra det fredag v. 14. Regelbundna ER-verb, oregelbundna être och avoir, länder, nationaliteter, språk, uttryck för att kunna skriva ett brev mm (allt står i “provinfo” och i ett särskilt anpassat övningshäfte)

Matematikvi har påbörjat ett nytt arbetsområde, sannolikhet. Vi har tittat på hur vi räknar ut sannolikheten för att något ska inträffa. Ex, Hur stor är sannolikheten att slå en sexa med en sexsidig tärning?

Musik –  Teori: Notsystem. praktik: De har lärt sig stämma gitarr och ukulele, de ska börja öva spela några enkla övningar och musikeffekt pågår som vanlig.

Bild - Startar nytt arbetsområde med hjälmar som ska byggas.

Hkk

Idh - Vi har arbetat med racketsport under denna vecka.Prov vecka 14

Åk 6:  

Åk 6 har prov i franska onsdag 3 april v. 14

Åk 8:  

Prov i historia 8a tisdag, 8b fredag, 8c onsdag.


Hälsningar, 

Sara Oktay 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 25 mars 14:25

 

Vecka 13

 

Hej!

 

Nu har alla sjuor besökt polisen, ambulanspersonal och räddningstjänst. Sista besöket gick utmärkt och både eleverna och blåljuspersonalen var väldigt nöjda! Även SVT Södertälje och lokaltidningen LT följde med. Här kan ni läsa artikeln från SVT Södertälje:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sodertaljelever-och-blaljuspersonal-i-nytt-projekt

och artikeln från LT:

https://www.lt.se/logga-in/ronnaskolans-sjuor-pa-besok-hos-blaljuspersonal-om-en-bil-brinner-kanske-vi-kommer-forsent-till-nagon-i-en-livshotande-situation

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59Det här undervisar vi om just nu

Åk 7:         Svenska – Läsa skönlitteratur

                 SO – Samhällskunskap: Lag och rätt

                 NO – Ekologisk hållbarhet

                 Bild –

                 Musik -

                 Engelska – Reading - Diary of a Wimpy Kid

                 Matte –  Bråkform

                 Moderna språk -

 

Åk 9:         Svenska –  Läsa skönlitteratur

                 SO – Religion: Nyreligiösa rörelser

                 NO –  Inför Nationella proven i kemi

                 Bild -

                 Musik –

                 Engelska – Instagram

                 Matte – Statistik och Sannolikhet

                 Arabiska –

                 Slöjd- Uttryck

                 Moderna språk -

 

                    

                       

Prov i veckan

Alla:   Omprov onsdag 08.00 Åk 9 So: Sh3 Hi2 Sh4. Åk 7 So, alla som missat eller fått ett F, glöm inte att säga till i förväg.

Åk 7:   NO, torsdag: 7A och fredag: 7B och 7C

Åk 9:   So och engelskaPresentation


Ronnaskolans veckobrev för åk. 6/8 och 7/9 skrivs här.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ronnaskolan 6/9 med Blogkeen
Följ Ronnaskolan 6/9 med Bloglovin'

Åk 6

Åk 8

Telefonnummer


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se