Senaste inläggen

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 17 maj 11:10

Hej! 

Ännu en vecka har passerat. Denna vecka har varit stressig för eleverna då de har mycket att arbeta med. Nästa vecka har eleverna halv studiedag på måndag, det vill säga de slutar efter lunch. Eleverna har många lovdagar nu fram till sommarlovet.  

 • Omprovstillfälle v. 21 på tisdag kl. 08.00-09:00.  

 • Påminner ännu en gång om att det är viktigt att eleverna frågar sina lärare om de har missat att göra ett prov eller behöver komplettera något. 

 • V. 21 på fredag 24/5 ska alla betygsgrundande uppgifter in. Det är sista dagen att skicka in sina uppgifter.   

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

Det här undervisar vi om just nu: 

Åk 6:          

 • Svenska – Denna vecka ska Tala som Ted vara klart och inlämnat senast på fredag (via Seesaw). 

 • SO – Fortsätter arbeta med ämnet geografi.  

 • NO – elever ska lämna ett arbete runt 16 metaller. De ska skriva om deras egenskaper och användningar. 

 • Teknik – elever ska göra klart sina hus på dator med möblering. 

 • Engelska – Eleverna arbetar med sin “Song book”. Syftet är att träna på hör- läsförståelse samtidigt som man skriver hur man tolkar en låt. 

 • Matematik – vi har fortsatt jobba med problemlösning och problemlösningsstrategier. 

 • Musik –   

 • Bild –  

 • Hkk –  

 • Idh -   

 • SP - Nirvana arbetar med att berätta om sig själv och siffror 0-50 

 • SP-Lilian  

 • FR 6 –  

Åk 8:              

 • Svenska – Arbetsområdet Sommarprat ska vara klart senast på fredag.  

 • SO – vi fortsätter med geografi, nästa vecka är det dags att skicka in examinationen.  

 • NO –  elever redovisar sitt arbete om kolförening och mat&kemi 

 • Teknik – Många är klara med att bygga en trafiksignalsystem och ska skriva en akademisk rapport om det praktiska arbetet. 

 • Engelska – Denna vecka skriver eleven ett prov om sociala medietermer. Nästa vecka kommer vi att ägna oss åt läsförståelse och grammatik. 

 • Matematik – denna vecka har vi repeterat hela arbetsområdet, stora och små tal, hur man skriver dessa med hjälp av prefix eller i grundpotensform samt hur man räknar med tal skrivna i grundpotensform. 

 • Musik –  I musiken har vi jobbat med populärmusik och en interaktiv uppgift har vi haft, den ska bli klar, Vi kommer jobba de sista veckorna med fmusikens ormanalys.  

 • Bild -   

 • Hkk –  

 • Idh -  

 • SP- Nirvana. Eleverna redovisar sina presentationer om ett spansktalande land.  

 • FR 8 –  

 • Slöjd - I textilslöjden fortsätter vi att sy shorts med egen detalj inom arbetsområdet klädsömnad 

 

 

Prov vecka 21 

Åk 6:  Sv: Tala som Ted ska vara klart senast på fre. 

Inlämningsuppgift geografi ska lämnas in senast på fredag.  

Åk 8:  Ma: prov på torsdag 23/5. Sv: Sommarprat ska vara klart senast på fre.  

Geografi examination ska skickas in senast fre den 24/5 kl.10.00.  

 

Hälsningar,  

Arbetslag 6/8 

ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Tisdag 14 maj 08:48

 

Vecka 20 

 

Hej! 

Nu börjar de sista fem veckorna av det här läsåret, vilka innehåller många lovdagar och andra aktivitetsdagar.  

De nationella proven för åk 9 fortsätter med nationellt prov i matematik den här veckan, onsdag och fredag kl. 09.00.  

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

 

Det här undervisar vi om just nu 

Åk 7:         Svenska – Arbetsområdet “Mina åsikter” - tala 

                  SO – Samhällskunskap: Media 

                  NO – 7A , 7B & 7C: Teknik – programmering, Resultat i biologi finns i          Classroom senast på fredag! 

                  Bild – Character drawings – Eleverna skapar en egen superhjälte (4                 teckningar/collage) 

                  Musik – Gemensam sång övning 

                  Engelska – Writing – The House 

                  Matte –  Statistik 

                  Moderna språk - Franska : fritidsaktiviteter. Kunna berätta vad man gillar/inte gillar. Possessiva pronomen.  

 

Åk 9:          Svenska –  Tal 

                   SO –  Religion: Mandeism och Sikhism 

                   NO –  Astronomi 

                    Bild - Hjälmprojekt, arkitektur och måleri 

                    Musik – Sjunga i kör (förberedelse till skolavslutning). 

                    Engelska – Blackout Poetry 

                    Matte – Repetera det gamla NP 

                    Arabiska –  

                    Slöjd- Uttryck 

                    Moderna språk - Franska : TALA v. 21 

                    

 

Prov i veckan 

Alla:   

Åk 7:  SO – 7a: onsdag, 7b: tisdag, 7c: onsdag & moderna språk 

Åk 9:  NP-matematik onsdag och fredag. Engelska, - Poetry analysis 

 

 

 

 

 

ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 10 maj 09:29

Hej! 

Nästa vecka är en vanlig vecka. Det är många uppgifter och prov som ska göras klart innan sommarlovet börjar och betygens sätts. Det är viktigt att eleverna frågar sina lärare om de har någon komplettering eller missat att göra något prov.  

 • Extra omprovstillfälle v. 20 på tisdag kl. 08.00-09:00 

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

Det här undervisar vi om just nu: 

Åk 6:          

 • Svenska – Vi påbörjar nya arbetsområdet “Tala som Ted”. Eleverna ska göra en muntlig redogörelse, individuellt.  

 • SO – Eleverna har fortsatt arbeta med att studera olika tematiska kartor. Nästa vecka är det dags för ett prov i ämnet geografi.  

 • NO –  

 • Teknik –    

 • Engelska – Vi påborjar nya området “Song book”. Eleverna lyssnar på kända engelska låtar och tränar på hörförståelse. Därefter reflektera över låtens innehåll och försöker svara på “Vad handlar låten om?”  

 • Matematik – eleverna har nu skrivit alla delprov på de nationella proven. Nästa vecka kommer vi att fokusera på problemlösning. 

 • Musik –   

 • Bild –  

 • Hkk –  

 • Idh -   

 • SP - Nirvana Vi arbetar med repetera siffror, presentationsfraser, hälsningsfraser och färgerna 

 • SP-Lilian  

 • FR 6  Lektionen v. 19 ställdes in pga nationella prov. Nästa vecka ska vi börja se en fransk film och skriva upp de ord (familjeord, hälsningsfraser, djur..) vi känner igen.  

 • Slöjd I textilslöjd så avslutar vi alla prylfack/små väskor och startar mindre och individuella projekt innan terminen är slut.  

Åk 8:              

 • Svenska – Eleverna avslutar arbetsområdet språkhistoria denna vecka. Nästa vecka påbörjar vi arbetsområdet sommarprat.  

 • SO – Eleverna fortsätter att arbeta med de olika delarna i sin examination (inlämning). Denna vecka har det varit fokus på demografi - befolkningslära.  

 • NO –   

 • Teknik – Eleverna ska vara klar med trafiksignal produkten och börja göra rapporten klar till vecka 21. 

 • Engelska – Vi avslutar nu arbetsområdet Instagram med ett skriftligt prov vecka 20. 

 • Matematik – denna vecka har vi jobbat med små tal, hur man uttrycker dessa med hjälp av prefix och i grundpotensform. 

 • Musik –  Vi kommer fortsätta jobba med populärmusik samt får eleverna en ny övning på piano. 

 • Bild -   

 • Hkk –  

 • Idh -  

 • SP- Nirvana. Vi arbetar med repetitionsuppgifter samt går igenom perfektformen. Några av eleverna redovisar sina presentationer om ett spansktalande land. 

 • FR 8 – Vi repeterar inför provet 17/9; beskriv dina fritidsaktiviteter under olika årstider och berätta lite om din familj och närmaste släkt.   

 • Slöjd - Eleverna fortsätter inom klädsömnad och syr shorts med detalj i textilslöjden. 

 

 

Prov vecka 20 

Åk 6:  Alla klasser skriver prov på fredag i geografi (övningar finns i classroom).  

Åk 8:  Franska 17/5 

 

Hälsningar,  

Arbetslag 6/8 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 6 maj 11:38

 

Vecka 19 

 

Hej! 

Nu börjar de sista sex veckorna av det här läsåret, vilka innehåller många lovdagar och andra aktivitetsdagar.  

De nationella proven för åk 9 fortsätter med nationellt prov i SO (religion) den här veckan, tisdag och torsdag kl. 09.00.  

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

 

Det här undervisar vi om just nu 

Åk 7:         Svenska – Arbetsområdet “Mina åsikter” inlämning.  

                  SO – Samhällskunskap: Media 

                  NO – 7A & 7C: Teknik – programmering, 7B: Fysik  astronomi. Resultat i biologi finns i Classroom senast på                              fredag! 

                  Bild – Character drawings – Eleverna skapar en egen superhjälte (4 teckningar/collage) 

                  Musik – Gemensam sång övning 

                  Engelska – Writing – The House 

                  Matte –  Procent 

                  Moderna språk - Franska : fritidsaktiviteter. Kunna berätta vad man gillar/inte gillar. Possessiva pronomen.  

 

Åk 9:          Svenska –  Tal 

                   SO –  Religion: Etik 

                   NO –  Astronomi 

                    Bild - Hjälmprojekt, arkitektur och måleri 

                    Musik – Sjunga i kör (förberedelse till skolavslutning). 

                    Engelska – Blackout Poetry 

                    Matte – Repetera det gamla NP 

                    Arabiska –  

                    Slöjd- Uttryck 

                    Moderna språk - Franska : nationella proven i franska (HÖR-del  mån 29 april, LÄSförståelse mån 6 maj.                                                     SKRIV-del onsdag 8 maj. TALA v. 21 

                    

 

Prov i veckan 

Alla:  Omprov. SO: Årskurs 9 kan höja sig i Hi4 Ge2 Sh3, och årskurs 7 kan göra omprov på prov dom inte gjort, eller fått F på. Säg till en SO-lärare INNAN ONSDAG. 

NO: Årskurs 7 kan skriva omprov på Förmåga 1: Granska källor. Måste meddela NO-lärare innan onsdag! 

Åk 7:  Matteprov och inlämning i svenska 

Åk 9:  Spanska och franska. Nationellt prov i Religion. 

 

 

 

 

 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 3 maj 08:29

Hej! 

Denna vecka har eleverna varit lediga under onsdagen, detta tror vi att de uppskattar. Nästa vecka är en full vecka, eleverna i åk. 6 har nationella prov i matematik. Påminner åk. 8 eleverna om att det är omprovstillfälle på tisdag v.19 kl. 08.00, det är flera elever som missat att göra prov i exempelvis svenska. Vi vill även påminna eleverna om att se över de uppgifter som de inte är godkända i och komplettera de snarast.  

 • Nu är det dags för årskurs 6 att genomföra de sista nationella proven, i matematik. På måndag 6 maj och onsdag 8 maj. Ingen ledighet beviljas under dessa dagar! Mer information om de nationella proven finns i länken nedan. 

Informationsbrev på svenska 

Informationsbrev på arabiska 

Informationsbrev på tigrinja 

Informationsbrev på engelska 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

Det här undervisar vi om just nu: 

Åk 6:          

 • Svenska – Vi påbörjar nya arbetsområdet Tala som TedEleverna ska göra en muntlig redogörelse, individuellt.  

 • SO – Vi fortsätter att arbeta med ämnet geografi, eleverna har fått arbeta med olika övningar där de studerar olika tematiska kartor. Övning 1-3 ska vara klara, om inte får eleverna göra klart på läs/läx eller hemma.  

 • NO – De jobbar med labbrapport på digital nivå. 

 • Teknik –   elever behöver göra klar sina hus och uppdelning av rum nästa veckan. 

 • Engelska –  

 • Matematik – vi har arbetat med gamla nationella prov hela veckan. Nästa vecka på måndag och onsdag skriver årskurs 6 de nationella proven i matematik. 

 • Musik –   

 • Bild –  

 • Hkk –  

 • Idh -   

 • SP - Nirvana vi går igenom verbet tener ( att ha ) i presens. Eleverna tränar och lär sig pronomen  

 • SP-Lilian  

 • FR 6 -  

 • Slöjd  

Åk 8:              

 • Svenska –  Eleverna ska arbeta med språkhistoria i sina grupper. Eleverna ska lämna in sina muntliga redogörelser v.19.   

 • SO – Vi arbetar med ämnet geografi denna vecka. I fokus är det rika & fattiga länder. Eleverna har uppgifter varje vecka, hinner de inte arbeta klart med uppgifterna under lektion ska de arbeta klart hemma.  

 • NO –  Elever ska lämna uppsatsen om ett arbetet på classroom fram till söndag, och en del elever ska redovisar sitt arbete redan på måndag 8a och 8c och tisdag för 8b. 

 • Teknik – Vi jobbar med trafiksignalsystem och temat är produktutveckling. 

 • Engelska – Vi fortsätter arbeta med Instagram där vi lär oss terminologi och öva på skriftspråket. Området pågår till vecka 20 då vi avslutar området med en skriftlig uppgift. 

 • Matematik – denna vecka har vi arbetat med stora tal och hur man kan utrycka dessa, med hjälp av prefix och i potensform. Vi har också övat på hur man räknar med tiopotenser och tal skrivna i grundpotensform. 

 • Musik – Vi kommer fortsätta med en interaktiv uppgift om populär musik, temat är historia och musikens effekt.  

 • Bild -   

 • Hkk –  

 • Idh -  

 • SP- Nirvana. Eleverna redovisar sina presentationer om ett spansktalande land. 

 • FR 8 –  

 • Slöjd -  

 

 

Prov vecka 19 

Åk 6:  Nationella prov i matematik på måndag och onsdag förmiddag! 

Åk 8:  sv: läsförståelseprov på tisdag, omprovstillfälle kl. 08.00.  

 

Hälsningar,  

Arbetslag 6/8

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 26 april 09:34

Veckobrev vecka 17 

Hej! 

Nu är eleverna tillbaka efter lovet och vi hoppas att de har haft ett fantastiskt lov och är utvilade. Det är inte mycket kvar till sommarlovet nu, så det är bara att kämpa in till det sista. Denna vecka, under torsdagen hade vi storsamling. Alla våra elever samlades i omgångar i idrottshallen och rektor lyfte upp:  

 • Vi måste hålla skolan rent. Just nu skräpas det ned väldigt mycket och det är inte okej. Vi har som mål att varje elev och vuxen ska plocka upp minst tre skräp per dag. Detta för att hålla vår skola rent.  

 • Resultaten från Friends-enkäten har kommit och den visar att våra elever på högstadiet känner sig trygga på Ronnaskolan. Dock har vi vissa åtgärder vi behöver se över. 

 • Eleverna är lediga 1 maj, på onsdag v. 18.  

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

Det här undervisar vi om just nu: 

Åk 6:          

 • Svenska – under denna vecka har eleverna sin examinationsuppgift. De ska göra sitting down drama i grupp och ämnet är Bröderna Lejonhjärta. Nästa vecka ska vi arbeta med individuella uppgifter som är kopplade till resultaten från nationella proven.  

 • SO – eleverna har fortsatt studera olika tematiska kartor. I classroom kan eleverna visa er de olika övningar vi arbetat med hittills. Denna vecka ska de har arbetat klart med övning 3.  

 • NO – Elever kan studera själv vad de har antecknat i kemi häfte eller öva på digitala kemi labben som finns på classroom. 

 • Teknik  Elever ska vara klara med att rita digital sitt hus och några rum i huset. 

 • Engelska –  

 • Matematik – denna vecka har vi arbetat med skala och cirkelns egenskaper. Nästa vecka ska vi titta på gamla nationella prov. Eleverna skriver de nationella proven i matematik veckan efter, måndag 6 maj och onsdag 8 maj. 

 • Musik –  

 • Bild –  

 • Hkk –  

 • Idh -  Nu har uteperioden börjat och eleverna kommer att ha idrottsundervisning utomhus för det mesta. Det har varit en kom igång vecka och vi har jobbat med olika aktiviteter utomhus. 

 • SP - Nirvana vi har repeterat färger och kroppsdelar samt verbet doler = att ha ont 

 • SP-Lilian  

 • FR 6 - halva klassen har haft prov och den andra halvan har jobbat med repetitionsuppgifter i ett häfte. Ons 8 maj ska vi se en fransk komedifilm i vilken eleverna kommer att känna igen bl a räkneord och hälsningsfraser.  

 • Slöjd I textilslöjd arbetar eleverna med sina prylfack/små väskor. Detta med hjälp av en arbetsbeskrivning i text och bild.  

Åk 8:              

 • Svenska –  vi fortsätter arbeta med språkhistoria. Denna vecka har 8c haft läsförståelseprov och nästa vecka kommer även 8b och 8c ha det. Eleverna ska även förbereda och presentera en muntlig redogörelse i grupp nästa vecka.  

 • SO – denna vecka avslutar vi ämnet historia med ett prov för att nästa vecka börja med ämnet geografi.  

 • NO –  kemi boken finns på min vagn som kan lånas till elever som vill studera i kap. Kol och kolförening. 

 • Teknik  Eleverna ska programmera en trafiksignalsystem med blockprogrammering, de har börjat med uppgiften och det ska bli klar vecka 19. 

 • Engelska –  

 • Matematik – vi har avslutat arbetsområdet sannolikhet med ett digitalt prov. Nästa vecka påbörjar sista arbetsområdet för denna termin, stora och små tal. 

 • Musik –  Vi fortsätter jobba med populärmusikhistoria 

 • Bild - Hjälmprojekt. Eleverna ska bygga hjälmar i kartong och papier maché 

 • Hkk –  

 • Idh - Nu har uteperioden börjat och eleverna kommer att ha idrottsundervisning utomhus för det mesta. Det har varit en kom igång vecka och vi har jobbat med olika aktiviteter utomhus. 

 • SP- Nirvana. Eleverna arbetar med sin presentation om ett spansktalande länd. Presentationerna börjar på fredag. 

 • FR 8  Uttryck för väder och årstider. Kartor, väderstreck. Fritidsaktiviteter. 

 • Slöjd - I textilslöjd arbetar eleverna inom klädsömnad och fortsätter att sy ett par shorts. Detta utifrån egen design med en valfri detalj (applikationbroderi eller  ficka). 

 

 

Prov vecka 18 

Åk 6:  Svsitting down drama för de som har missat (måndag).  

           Sv: läsförståelseprov Bröderna Lejonhjärta för de som har missat (måndag).  

Åk 8:  8a och 8b har prov i svenska på måndag.  

 

Hälsningar,  

Arbetslag 6/8 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Onsdag 24 april 09:44

 

Vecka 17 

 

Hej! 

Välkomna tillbaka till skolan! Vi hoppas ni haft ett härligt påsklov. 

Nu börjar de sista åtta veckorna av det här läsåret, vilka innehåller många lovdagar och andra aktivitetsdagar.  

De nationella proven för åk 9 fortsätter med  nationellt prov i franska vecka 18 och 19 och vecka 19 är det nationellt prov i SO tisdag och torsdag.  

På torsdag är det storsamling med rektor  kl 09.00 i idrottshallen. 

På fredag ska åk 9 fotograferas, klasserna klär ut sig efter ett tema som de bestämt.  

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00 

Tel. nr:  08-523 013 59  

 

 

Det här undervisar vi om just nu 

Åk 7:         Svenska – Arbetsområdet “Mina åsikter” 

                SO – Samhällskunskap: Media 

                NO – Bakterier och virus - Granska källor 

                Bild –  

                Musik - Ensemblespel & musikeffekt. Instrument uppgiften ska lämnas in     senast fredag 

                Engelska – Reading - Diary of a Wimpy Kid 

                Matte –  Procent 

                Moderna språk - Franska : fortsätter med frukter och färger 

 

Åk 9:         Svenska –  Bedömningsuppgift på boken “Blod rödare än rött” 

                SO –  Religion: Etik 

                NO –  Genetik: Bioteknik och Genteknik-  GMO - Granska källor 

                Bild -  

                Musik – Sjunga i kör och musikeffekt. Histori uppgift. 

                Engelska – Nationella Prov - Hörförståelse, Läsförståelse och Skrivning 

                Matte – Statistik och Sannolikhet 

                Arabiska –  

                Slöjd- Uttryck 

                Moderna språk - FRanska : muntliga redovisningar  

                    

 

Prov i veckan 

Alla:   Omprovstillfälle 08.00-08.50 Åk 7 måste säga till om ni ska göra omprov i SO. Åk 9 kan göra omprov i Hi4 Ge3 Ge4. 

Åk 7:   Engelska och  No 

Åk 9:   Hemkunskap-privatekonomi, svenska-skrivuppgift. 

 

 

 

 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 12 april 10:44

Hej!

Ännu en vecka har passerat, det har varit en intensiv vecka där eleverna har haft prov och uppgifter som ska vara klara. Vi hoppas att det har gått bra för alla våra fantastiska elever! Nästa vecka är det påsklov - det ser eleverna fram emot. De är lediga fram till v. 17, tisdag (dvs. de är lediga på måndag).

 

 • Påsklov från fredag v. 15 till tisdag v. 17. Eleverna är lediga en hel vecka plus måndag veckan därpå.

 • Tisdag v. 17 är det omprovstillfälle för eleverna i åk. 6 och åk.8 Det börjar kl. 08.00 så eleverna som vill skriva omprov har inte sovmorgon. Det är flertal elever som vill skriva omprov i fysik.

 • Från och med 24 april börjar Ronnaskolans skolutställning i konstgången i Nova (Lunagallerian, plan 2). Eleverna i åk. 8 och 9 visar i sin utställning handgjorda historiska hjälmar, målningar och teckningar i blyerts inom tvåpunktsperspektiv.

Aktiviteter under lovet

 • Måndag den 15 april kommer IUG med SBBK till Ronnaskolans idrottshall. 

  Aktiviteter basket och dans står på schemat mellan klockan 12-15.

  Det kommer att vara minst 2 dansare och 2 basketledare på plats.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

 • Svenska – Vi är klara med boken Bröderna Lejonhjärta och eleverna har fått göra ett läsförståelseprov. Eleverna kommer även få göra sitting down drama kopplad till boken efter påsklovet.

 • SO – Denna vecka har vi börjat med ämnet geografi. Eleverna har fått genom olika övningar studera olika typer av kartor.

 • NO – Vi jobbar med kemi och elever har labb övning om periodiska systemet på classroom.

 • Teknik - sketchup, bygger hus på nätet.

 • Engelska – Eleverna skriver Nationella Prov i Engelska under v.15 Måndag 8/4 är det läs- och hörförståelse och onsdag 10/4 är det en skrivuppgift.

 • Matematik – vi har påbörjat ett nytt arbetsområde, enheter och skala. Eleverna har fått träna på hur man omvandlar volym- och viktenheter.

 • Musik – Vi jobbar med musikstilar

 • Bild –

 • Hkk – fokus är på Hälsa och hur man kan äta hälsosamt.

 • Idh - Under denna vecka har vi bekantat oss med basketens grundformer.

 • SP - Nirvana arbetar med sydamerikas länder. Eleverna lär sig att placera länderna på en karta.

 • SP-Lilian : Eleverna arbetar med sydamerikas länder i grupparbete.

 • FR 6 - PROV i franska ons 10 april (kunna skriva en presentation om sig själv, namn på färger och frukter. Hörförståelse räkneord 0-20 samt tiotalen upp till hundra.

Prov franska ons 24 april  v. 17 för de elever som inte skrev provet onsdag 10/4.

 • Slöjd - Många elever börjar bli klara med sina Prylfack. En del har börjat brodera. Efter påsklovet kommer ett nytt arbetsområde att presenteras.

 

Åk 8:             

 • Svenska –  Eleverna har skrivit klart sina faktatexter om nordiska språk, dock är det många som ännu inte är klara. Vi har påbörjat arbetsområdet språkhistoria.

 • SO – Vi arbetar med källkritik i historia, det är ett kunskapsområde som kommer att avslutas veckan efter påsklovet. Då eleverna skriver ett prov.

 • NO –  Kemi, fossila bränslen och energi, det finns labb. system om energi på classroom

 • Teknik - skriva labb. rapport om arbetet mellan ljustrafiksignal och microbit. Elever skriver hypotes och genomförande.

 • Engelska – Vi arbetar vidare med Speaking and Listening. Eleverna ska debattera ett ämne på engelska för att uttrycka åsikter. Arbetsområdet avslutas vecka 15. Vecka 17 börjar vi arbeta med Instagram som övar skriftspråket.

 • Matematik – vi har lärt oss hur man med hjälp av träddiagram beräknar sannolikheten för oberoende och beroende händelser. Efter lovet avslutar vi detta arbetsområde med ett digitalt prov i kunskapsmatrisen.

 • Musik –  Åk 8 kommer få en interaktiv uppgift om populärmusik som alla tillsammans och individuellt ska jobba med. Vi kommer jobba under lektionstiden.

 • Bild -

 • Hkk – Miljö och Livsstil. Hur vår livsstil och våra matval påverkar miljö och klimat - och vad vi kan göra åt det.

 • Idh - Under denna vecka har vi bekantat oss med basketens grundformer.

 • SP- Nirvana. Eleverna arbetar med sina presentationer om spansktalande länder. De har fått välja att arbeta i grupp eller enskild och ska redovisa sina presentationer efter påsklovet.

 • FR 8 - Vi ser filmen “Jamais contente” denna vecka och jobbar med frågor om filmens innehåll och vissa termer (redoubler, métro, vouvoyer). Alla frågor ska vara besvarade i slutet av fredagslektionen före påsklovet.  

 • Slöjd - Eleverna arbetar vidare inom klädsömnad och med stretchiga tyger. De syr ett par shorts med en eget designad detalj.

 

Prov vecka 17

Åk 6:  Franska v.17 24/4.

Åk 8:  So prov i historia, källkritik. 8a torsdag, 8c torsdag, 8b torsdag. Matte-prov torsdag.

 

Hälsningar,

Arbetslag 6/8

Presentation


Ronnaskolans veckobrev för åk. 6/8 och 7/9 skrivs här.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ronnaskolan 6/9 med Blogkeen
Följ Ronnaskolan 6/9 med Bloglovin'

Åk 6

Åk 8

Telefonnummer


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se