Alla inlägg under februari 2019

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 22 feb 11:43

 

Hej!

Ännu en fantastisk vecka har passerat. Nästa vecka har eleverna sportlov och är lediga hela veckan. De börjar igen v. 10, på måndag den 4 mars enligt schema.

 

 • Föräldramöte/utvecklingssamtal 19/2. Tack alla ni som närvarade! De vårdnadshavare som inte närvarade kommer få ett till tillfälle inom kort.

 • Påminner ännu en gång om att eleverna i åk. 8 behöver tänka ut var de vill ha praktik och fråga om en praktikplats inom kort. De ska ut på praktik hela vecka 13.

 • Vi kommer erbjuda lovskola under sportlovet under tre dagar i ämnet svenska. Om vi har någon elev som vill gå, får de gärna tala med Sara. De elever som har blivit erbjudna en plats behöver lämna in lapparna innan sportlovet!

 • Byte av skola till höstterminen 2019. Vårdnadshavare som så önskar, har möjlighet att ansöka om byte av skola för sina barn. Ansökan görs via e-tjänsterna på sodertalje.se/mina skolval och ska göras senast den 20 mars. https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/280

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

Svenska – Vi läser boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Eleverna arbetar även med sina läsloggar.

SOdenna vecka fortsätter vi med kunskapsområdet, stormaktstiden. Eleverna har arbetat med olika övningar i classroom, övningarna handlar om olika orsaker och konsekvenser till händelser under stormaktstiden.

NOvi har börjat med kemi och vi läser om hur vi är säkra på labben.

Teknik- vi hade börjat me 3D fiktion och hur vi skissar ett hus på nätet.

Engelska

Matematikdenna vecka har vi jobbat med likheter, ekvationer och uttryck. Under sportlovet kan eleverna göra klart sina quizz på studi.se. Efter lovet ska vi fördjupa oss i förenkling av uttryck och ekvationslösning.

Musik –

Bild –

Hkk –

SP - Nirvana  Vi har arbetat med att repetera siffror och kroppsdelarna samt övat på verbet doler= att ha ont. Eleverna lär sig att skriva enkla meningar som me duele la cabeza=jag har ont i huvudet.Åk 8:             

Svenska –  Eleverna läser boken Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad. Eleverna arbetar samtidigt med läsloggen. Läsloggen ska vara klar senast på söndag 24/2 kl. 23.59 Efter sportlovet kommer vi ha boksamtal.

SO Denna vecka har eleverna fortsatt sitt arbete med industriella revolutionen, kunskapsområdet handlar om historiska referensramar. De har haft olika övningar i classroom som handlar b la om maktskifte och hur det var att leva under den tiden i Sverige.

NO – Vi har börjat med kemi och läser om kol och kol föreningar.

Teknik - Vi jobbar med Micro-bite

EngelskaVi avslutar novellen “ Give the Boy a Gun” och kommer att gå igenom karaktärerna. Detta kommer att mynna ut i ett skriftligt prov v.10 där eleverna kan visa vad de förstått.

SP- Nirvana Vi börjar med ett nytt kapitel. Eleverna lär sig att prata om vad de har för uppgifter hemma. Vi repeterar presens=nutid

Matematikdenna vecka har vi lärt oss hur vi multiplicerar och dividerar bråk. Under sportlovet kan eleverna göra klart sina quizz på studi.se. Efter lovet ska vi fördjupa oss i procentberäkningar.

Musik –

Bild -

Hkk –Prov vecka 10

Åk 6:  Alla klasser skriver prov i historia fredag v. 10.

Åk 8:  Läsloggen ska vara klar på söndag v. 8 kl. 23.59 Vi kommer ha boksamtal v. 10.Hälsningar, 
Arbetslag 6/8

ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 18 feb 15:02


Hej!

 

Sista veckan innan sportlovet!

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59Det här undervisar vi om just nu

Åk 7:         Svenska – Skrivprojektet Ön- lämnas in för bedömning.

                SO –  Historia: Romarriket

                NO – Skriva labbrapport och genomföra en sista laboration innan sportlovet!

                Bild –

                Musik –

                Engelska –

                Matte – Mönster

 

Åk 9:        Svenska –  Skriva debattartikel- lämnas in för bedömning.

                SO – Geografiska metoder, OMPROVS-SCHEMA för SO i classroom

                NO –  Skriva labbrapport och ett läxförhör innan sportlovet!

                Bild -

                Musik –

                Engelska –

                Matte – Procent

                Arabiska –

                                            

Prov i veckan

Alla:    Omprov onsdag kl.08.00

Åk 7:   Inlämning svenska. Inlämning av labbrapport i NO. SO

Åk 9:   Inlämning svenska. Inlämning av labbrapport i NO.

SO prov: 9a torsdag, 9b fredag och 9c torsdag
Trevlig helg!

Och ha nu ett härligt sportigt lov!ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 15 feb 09:15

Hej!

Ännu en vecka har passerat. Denna vecka har eleverna haft studiedag så det har varit en kortare vecka. Nästa vecka, är en vanlig vecka och därefter är det sportlov. Påminn gärna era barn om att de inte får äta frön/nötter i skolan, detta för att vi har allergiker på skolan samt att det smutsar ned.

 

 • Påminner om utvecklingssamtal/föräldramöte på tis. 19/2 kl. 17.00

 • Alla trivselledare i åk 6-9 ska på utbildning tisdag 19/2 kl. 9:30-14:00 i Wasaskolan. Samling kl. 9:20 utanför Ronnaskolans matsal.

 • Lovskola är under sportlovet, v.9 - mån, tis och ons tiderna är: 09.00-14.00 De elever som har fått möjligheten till att vara med på lovskola har fått papper som de behöver fylla i. Dessa ska in senast 19/2, lämna in de till Sara.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

Svenska – i svenska arbetar eleverna med ett nytt arbetsområde - skönlitteratur. Eleverna läser boken Bröderna Lejonhjärta.

SOVi fortsätter att arbeta med historia denna vecka och nästa vecka. Fråga gärna hemma vad eleverna lärt sig denna vecka.

NOÅk 6 har prov nästa veckan om värme (fysik) s. 42-56. De har begrepp ord på classroom och vi går genom frågor som finns på s.60 Provet är på tisdag.

Engelskaeleverna läser boken Diary of wimpy kid och svarar på frågor kopplad till boken. V.8 är det examination där eleverna kommer i grupp diskutera följande frågor:

 

 • Greg and Rowley stopped being friends towards the end of the book. Was there a good reason? What would you do if you were Greg?
 • What was the prank that Rodrick played for Greg. Have you ever been pranked or pranked someone? Think of a good prank you would play on a friend.
 • What is the only reason that Greg signs up to play a tree in the school play? Tell us what happens. Would you sign up to play in a school play? Explain why
 • Compare and contrast Greg and Rowley's relationship with their fathers. If you were a character in this book, who would you choose to be your father? Why?
 • Describe Greg's relationship with his little brother. Do their parents treat them differently? Explain with examples.
 • What does Greg do to pass the time in the beginning of the book? How does his Dad react to his hobby? How does his mom feel about it? How do YOU feel about it?
 • Why do you think Greg keeps a journal? What’s good and bad about keeping a journal?
 • What’s the cheese touch? How would you avoid it?
 • Is Greg’s situation in middle school similar to your own? What is different?
 • Which parent does Greg prefer to punish him and why? Have you ever got punished? What did you do and how did they punish you?

 

Matematikvi har jobbat med olika geometriska mönster och hur man kan beskriva ett mönster (genom bild, ord, tabell och formel).

Musikeleverna lär sig spela låten “Blinka lilla stjärna” på piano.

Bildarbetar med att rita streckgubbar, syftet är att så småningom utveckla dessa till streckgubbar som “går” och som har kläder på sig.

Hkkarbetar med köksredskap och lär sig vad redskapens namn är. De kommer ha förhör på detta så småningom.

SP Nirvana - arbetar med ord om kroppsdelar. Eleverna lär sig verbet doler = att ha ont i  syftet är att eleverna ska kunna berätta i vilken kroppsdel de har ont i fall de går till läkaren.

FR May-Len - beskriva en bostad : ord för möbler, adjektiv, riktningar. Eleverna ska kunna göra muntlig presentation av sitt rum. Räkneord (hundratal, tusental) och negationen “inte”.

 

Åk 8:             

Svenska –  i svenska arbetar vi med skönlitteratur. Vi läser boken Stjärnlösa nätter i helklass och diskuterar tillsammans om bokens handling, karaktärer osv. Eleverna arbetar även enskilt med en läslogg som innehåller blandade frågor och punkter kopplade till boken. Nästa vecka är vi förhoppningsvis klara med boken.

SO Vi fortsätter att arbeta med historia denna vecka och nästa vecka. Fråga gärna hemma vad eleverna lärt sig denna vecka.

NOÅk 8 läser om elektricitet och de kan jobba med begrepp ord som finns på classroom.

Teknik - I teknik jobbar eleverna med blockprogrammering.

Engelskai engelska arbetar vi med Reading. Eleverna läser en novell “Give a boy a Gun” som är skriven ur flera människors perspektiv. De ska sedan skriva från en av dessa personers tankar och känslor för att visa att de förstått texten. Novellen ska vara färdigläst vecka 8 och skrivuppgiften sker första lektionen vecka 10.

SP-Nirvana  Vi arbetar med matorden.  Eleverna lär sig att köpa matvaror och tala om vad de vill ha. Syftet med detta är att de ska kunna gå till marknaden och köpa matvaror.

Matematikdenna vecka har vi jobbat med hur vi räknar med bråk. addera, subtrahera och multiplicera bråk.

MusikEleverna fortsätter jobba med toner och (Durskalan & Mollskalan) både i teori och praktik( de lär sig använda alla fingrar när de spelar) . De kommer fortsätta diskutera och fundera över musikens effekt och påverkan på oss.

Bild - I bild jobbar vi med tvåpunktsperspektiv, detta kommer att hålla på i ca 6-7 veckor. Eleverna väljer en av tre utvalda Youtubeklipp och försöker att skapa ett hus med färger och bakgrund på A3 papper med hjälp av tvåpunktsperspektivs-tekniken.

HkkEleverna arbetar med recept, de lär sig hur de ska läsa av recept och hur man skapar egna recept utifrån endast en bild på måltiden.

 

Prov vecka 8

Åk 6:  

Åk 8:  Svenska - De elever som inte har lämnat in sitt reflekterande brev, behöver göra det så fort som möjligt.  


Hälsningar, 

arbetslag 6/8 

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 11 feb 14:47


Hej! 
Här vidarebefordrar jag information och en affisch från Cecilia Granath som är integrationssamordnare i Södertälje församling om "Öppen kväll".


 • Från och med måndagen den 18/2 startar Södertälje församling en ny verksamhet som de kallar Öppen kväll. 

 • Konceptet går ut på att varje måndagskväll mellan kl. 16.30-20.00 öppnar upp deras lokaler för alla Södertäljebor. 

 • De kommer att erbjuda middag, läxhjälp, barnaktiviteter, samtalsstöd, rörelseaktiviteter samt hålla vår secondhand butik öppen för försäljning av billiga varor. 

 • Det finns där även möjlighet att använda dusch för de som i vardagen inte har tillgång till det, och ibland även att få sina kläder tvättade.

 • Allt under kvällen är gratis. 

      

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 8 feb 12:12

 

Vecka 7 7/9

 

Hej!

 

I vecka händer följande:

Tisdag: Utvecklingssamtal och föräldramöte, 17.00-18.30

Onsdag: Studiedag och eleverna är lediga hela dagen.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59Det här undervisar vi om just nu:

Åk 7:         Svenska – Skrivprojektet Ön- redigera alla kapitel.

                 SO –  Antikens grekland

                 NO – Kemi: Vi ska labba under veckan. Laborationen handlar om ämnens egenskaper och         separationsmetoder. Laborationen kommer att genomföras utifrån elevernas egna planeringar.

                 Bild – Enpunktsperspektiv, jobbar med djupverkan och olika begrepp (diagonal, vertikal, horisontal linje, proportioner, symmetri med flera). Inlämning v. 8

                 Musik

                 Engelska – Listening (Listen and draw, Edpuzzle)

                 Matte – Algebra

 

Åk 9:         Svenska –  Skriva

                 SO – Geografi, söka och värdera källor

                 NO –  Vi avslutar celldelning och börjar labba. Laborationen handlar om DNA. Eleverna kommer att extrahera DNA ur sitt saliv och om det går, titta på DNA-molekyler i mikroskop.

                 Bild - Tvåpunktsperspektiv, jobbar med djupverkan och olika begrepp (diagonal, vertikal, horisontal linje, proportioner, symmetri med flera). Inlämning v. 8

                 Musik

                 Engelska – The perks of being a wallflower - Final written assignment (additional chapter)

                 Matte – Procent. Provresultaten i geometri delas ut under veckan.

                 Arabiska

                                            

Prov i veckan

Alla: Inget omprov pga studiedag

Åk 7:  Matteprov Algebra:        7a:Torsdag 7b+7c: Fredag

Åk 9:  SO (9b)
Trevlig helg!

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Torsdag 7 feb 13:36

Hej!

 

Hoppas att ni har haft en underbar vecka hittills. Nationella proven i svenska för åk. 6 är klara och eleverna har varit så duktiga!

 

 • Under v. 7 kommer Sara att kontakta vårdnadshavare vars barn har möjlighet till att vara med på lovskola under sportlovet. Om en elev vill vara med på lovskola kontakta Sara redan nu via mail sara.oktay@sodertalje.se eller 08-52304699.

 • Onsdagen den 13/2 är en studiedag, eleverna är lediga hela dagen.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

 

Åk 6:         

Svenska –Eleverna har gjort nationella proven denna vecka. Nästa vecka börjar vi ett nytt arbetsområde - skönlitteratur.

SODenna vecka har vi börjat med ett nytt so ämne, nämligen historia. Vi börjar med historisk referensram och då kommer eleverna få lära sig om stormaktstiden och frihetstiden.

NOÅk 6 har elever som har fått F och som var sjuka och inte kunde utföra provet för veckan omprov om värme (fysik) s. 42-56. De har begrepp ord på classroom och vi går genom frågor som finns på s.60  på tisdag kl 8:00.

Vi har börjat med ett nytt no ämne kemi.

Engelskaeleverna läser boken Diary of wimpy kid och svarar på frågor kopplad till boken.

Matematikdenna vecka har lärt oss att teckna uttryck samt kunna förenkla uttryck. Vi avslutade veckan med att undersöka mönster och kunna skriva uttryck till ett mönster. Nästa vecka ska vi fortsätta arbeta med mönster och ekvationer.

Musikeleverna lär sig spela låten “Blinka lilla stjärna” på piano.

Bildarbetar med att rita streckgubbar, syftet är att så småningom utveckla dessa till streckgubbar som “går” och som har kläder på sig.

Hkkarbetar med köksredskap och lär sig vad redskapens namn är. De kommer ha förhör på detta så småningom.

SP - Nirvana eleverna arbetar med att lära sig verbet doler “ me duele” jag har ont i plus kroppsdelarna. Syftet är att de ska lära sig att skriva egna meningar som t.ex jag har ont i huvudet= Me duele la cabeza.

 

Åk 8:             

Svenska –  eleverna skriver ett brev till en av karaktärerna i boken Stjärnlösa nätter. 8a och 8b ska lämna in brevet senast på söndag 10/2 kl. 23.59,  8c ska lämna in brevet senast på onsdag 13/2 kl. 23.59

SODenna vecka har vi börjat med ett nytt so ämne, nämligen historia. Vi börjar med historisk referensram och då kommer eleverna få lära sig om industriella revolutionen.  

NOÅk 8 läser om elektricitet och magnetism. Vi kommer nästa vecka att repetera inför provet.

Teknik - Vi har börjat med micro:bit programmering..

Engelskai engelska arbetar vi med läsförståelse. Vi läser en novell “Give a Boy a Gun” som kommer att avslutas med en skriftlig uppgift för att visa att man förstått läsningen.

SP- Nirvana Vi arbetar med att lära sig och köpa olika matvaror. Eleverna frågar vad varan kostar och säger priset. Vi har lyssnat på radioprogrammet Anders på marknad som finns i urskola.se

Matematik – vi har lärt oss hur vi beräknar andelen i procent och procentuella förändringar. Nästa vecka kommer vi att fokusera på hur man räknar med bråk.

MusikTeorin ska handla om oktav och musikens notsystem. Vi börjar öva spela några enkla låtar och förstå ackordens olika funktion. De kommer fortsätta diskutera och fundera över musikens effekt och påverkan på oss i sluttet av varje lektion.

Bild - I bild jobbar vi med tvåpunktsperspektiv, detta kommer att hålla på fram till vecka 8. Eleverna väljer en av tre utvalda Youtubeklipp och försöker att skapa ett hus med färger och bakgrund på A3 papper med hjälp av tvåpunktsperspektivs-tekniken.

HkkEleverna har påbörjat ett nytt arbetsområde - Miljö och Livsstil.Prov vecka 7

Åk 6:  

Åk 8:  Inlämningsuppgift svenska söndag 10/2 kl. 23.59 (klass 8a + 8b), 8c ska lämna in uppgiften senast på onsdag 13/2 kl. 23.59Hälsningar, 

Arbetslag 6/8

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Måndag 4 feb 11:15

 

Vecka 6

 

Hej!

 

Den 12/2 är det dags för utvecklingssamtal och föräldramöte, upplägget är precis som förra terminen och mer information kommer i separat inbjudan.

På torsdag träffar rektor Henrik alla elever i idrottshallen kl. 9.00

 

Om ert barn ertappas med att röka på skolan, vilket absolut inte är tillåtet, kommer det från och med nu att skickas hem ett brev till er föräldrar.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 7:         Svenska – Skrivprojektet Ön

                 SO –  Antiken (Får resultat från förra SO-provet)

                 NO – Kemi- Blandningar och separationsmetoder.

                 Bild –

                 Musik –

                 Engelska – Listening comprehension

                 Matte – Algebra

 

Åk 9:          Svenska –  Skriva

                  SO – Klimatförändringar (Får resultat från förra SO-provet)

                  NO –  Genetik - Arv och Ärftlighet.

                  Bild -

                  Musik –

                  Engelska – The perks of being a wallflower

                  Matte – Geometri

                  Arabiska –

                                            

Prov i veckan

Alla:

Åk 7:  

Åk 9:  SO

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - Fredag 1 feb 10:40

Veckobrev vecka 5

 

Hej!

Vecka 5 börjar närma sig sitt slut och det har varit ännu en fantastisk vecka.

 

 • Nationella prov i svenska för åk. 6 är på tisdag och torsdag under vecka 6, dvs. nästa vecka. Eleverna kommer börja skoldagarna tidigare än schemat, dvs. de har inte sovmorgon. Både på tisdag och torsdag börjar eleverna 08.30

 

Tider för NP:

Tisdag:

08.30-10.00 - Prov B1  

10.00-10.20 - Rast

10.20-11.40 - Prov C1

 

Torsdag:  

08.30-10.00 - Prov B2

10.00-10.30 - Rast

10.30-11.40 - Prov C2

 

Det finns vissa elever som kommer att få extra tid på sig för att göra klart nationella proven. Dessa elever kommer att bli informerade i god tid. Dessa elever börjar kl. 08.00 både på tisdag och torsdag.  

 

Efter nationella prov har eleverna lektioner enligt schema.

 

 • Omprovstillfälle v. 7 kl. 08.00 Eleverna har möjlighet att göra omprov om de inte klarat ett prov - kolla med lärare innan och informera om att du vill göra omprov.

 • Storsamling v. 6 på torsdag 7/2 kl. 09.00 Eleverna i åk. 7-9 samlas i idrottshallen och rektor ska informera eleverna om viktiga punkter.

 

Sjukanmälan: Samtal till skolan före kl. 08.00

Tel. nr:  08-523 013 59

 

Det här undervisar vi om just nu

Åk 6:         

Svenska – i svenska arbetar vi med förberedelser inför nationella provet. Eleverna får lära sig om de olika texttyperna och de har fått göra gamla nationella prov, detta kommer vi fortsätta arbeta med fram till v. 6, då eleverna har nationella prov i svenska. De har fått ett häfte med sig hem där de kan läsa om de olika texttyperna, påminn gärna eleverna om att göra detta. Eleverna har även uppgifter på Google Classroom som de kan arbeta med för att förbereda sig till nationella proven.

SOVi har nu börjat med ämnet historia. I årskurs 6 fokuserar vi på stormaktstiden och frihetstiden.

NOÅk 6 har prov nästa veckan om värme (fysik) s. 42-56. De har begrepp ord på classroom och vi går genom frågor som finns på s.60 Provet är på tisdag.

Engelskaeleverna läser boken Diary of wimpy kid och svarar på frågor kopplad till boken.

Matematikvi har påbörjat ett nytt arbetsområde, algebra. Vi har jobbat med algebraiska uttryck, obekanta tal och deras egenskaper.

Musikeleverna lär sig spela låten “Blinka lilla stjärna” på piano.

Bildarbetar med att rita streckgubbar, syftet är att så småningom utveckla dessa till streckgubbar som “går” och som har kläder på sig.

Hkkarbetar med köksredskap och lär sig vad redskapens namn är. De kommer ha förhör på detta så småningom.

SP -Nirvana Vi arbetar fortfarande med ämnet kroppsdelar. Eleverna lär sig verbet “Doler”=att ha ont. i presens. Syftet är att eleverna ska kunna ha en enkel dialog med en läkare och tala om var i kroppen de har ont.

Sp - Gifty Eleverna lär sig om den spansktalande värld och Spanien. De ska ha sista lektionen om det idag (6c) och imorgon (6b/valla elever). Målet är att eleven ska kunna viktiga detaljer om Spanien(Spaniens Geografi).

 

Åk 8:             

Svenska –  i svenska arbetar vi med skönlitteratur. Vi läser boken Stjärnlösa nätter i helklass och diskuterar tillsammans om bokens handling, karaktärer osv. Eleverna arbetar även enskilt med en läslogg som innehåller blandade frågor och punkter kopplade till boken.

SO Vi fortsätter med religionskunskap denna vecka i fokus är, kunskapskraven söka och värdera källor. Eleverna har en inlämningsuppgift på fredag.

NOÅk 8 läser om elektricitet och de kan jobba med begrepp ord som finns på classroom.

Teknik - Vi börjar med micro:bit programmering.

Engelskai engelska arbetar vi med Inventions. Det är en muntlig uppgift som de ska presentera vecka 5 i små grupper. De ska välja sin egen uppfinning som de ska presentera med hjälp av enbart bildstöd. Vi har börjat arbeta med läsning och läser en novell och skriver loggbok till det.

SP-Nirvana Vi har med matorden, eleverna får arbeta i grupper och gör en quizletlive. Spelet går ut på att träna ordkunskap. Syftet med detta är att eleverna ska själva skriva en inköpslista på olika matvaror de behöver handla.  Eleverna lär sig att fråga efter en viss matvara och fråga vad den kostar

SP- Gifty Vi har jobbat med “En el supermercado”  där eleven ska lära sig om matorden och hur man handlar i affären. Vi har jobbat med stenciler och gjort genomgång. Eleverna ska göra en enkel recept med stöd av orderna i boken och det de fick från mig

Matematikdenna vecka har eleverna utfört två prov. Dessa kallas UiM, utvärdering i matematik. Syftet med resultat utvärderingarna är att ge förtroendevalda, skolledning och lärare en lägesbild av elevernas grundläggande kunskaper i matematik i årskurserna 2, 5 och 8. Mer om dessa pro kan ni läsa om ni följer länken nedan
https://www.su.se/primgruppen/uim-st%C3%A5r-f%C3%B6r-utv%C3%A4rdering-i-matematik-1.120599

Musik – Eleverna fortsätter jobba både i teori och praktik (de lär sig använda alla fingrar när de spelar). De kommer fortsätta diskutera och fundera över musikens effekt och påverkan på oss.

Bild - I bild jobbar vi med tvåpunktsperspektiv, detta kommer att hålla på fram till vecka 8. Eleverna väljer en av tre utvalda Youtubeklipp och försöker att skapa ett hus med färger och bakgrund på A3 papper med hjälp av tvåpunktsperspektivs-tekniken.

HkkEleverna arbetar med recept, de lär sig hur de ska läsa av recept och hur man skapar egna recept utifrån endast en bild på måltiden.

 

Prov vecka 6

Åk 6:  

Svenska: Eleverna skriver nationella prov i svenska på tisdag och torsdag.

Åk 8:  

Religionskunskap: Inlämningsuppgift i religionskunskap, eleverna ska söka och värdera källor samtliga klasser har inlämning på fredag.


Hälsningar, 

Arbetslag 6/8

Presentation


Ronnaskolans veckobrev för åk. 6/8 och 7/9 skrivs här.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ronnaskolan 6/9 med Blogkeen
Följ Ronnaskolan 6/9 med Bloglovin'

Åk 6

Åk 8

Telefonnummer


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se