Alla inlägg under september 2018

Av Ronnaskolan Ronnaskolan - 25 september 2018 09:51

Hej! 


Ännu en fantastisk vecka börjar närma sig sitt slut. Denna vecka hade eleverna halv studiedag på måndagen, det vill säga de slutade efter lunch. Resterande dagar har de haft lektioner som vanligt. Eleverna har haft bedömningsuppgifter och prov under veckan, vilket vi lärare hoppas har gått bra!


Denna vecka skulle även eleverna i åk. 8 få vaccinationer men vi har flyttat fram tiderna till början av oktober, detta på grund av att sjuksköterskan har varit sjuk. Påminner även om att föräldrars medgivande som vi delade ut för eleverna för två veckor sedan måste lämnas in! Detta senast på fredag 28/9. De elever som saknar medgivande kommer inte få sina vaccinationer.


Nya tider för vaccination:

- 8a torsdag 4/10 fm.

- 8b torsdag 4/10 em (efter lunch). 

- 8c fredag 5/10 fm (start 8.10...)   


Utvecklingssamtal och föräldrarmöte 

Nu är dags för utvecklingssamtal och föräldramöte. Som tidigare nämnt kommer vi i år att testa ett nytt upplägg i åk 6-9. Utvecklingssamtalen och föräldramötet kommer att äga rum på samma dag:
tisdagen den 2 oktober. 


Vi börjar kl. 16:00 med elevledda utvecklingssamtal i grupp i klassrummen och därefter följs föräldramötet i form av ett öppet hus i matsalen. Där har ni vårdnadshavare tillfälle att tillsammans med ert barn träffa och diskutera direkt med ämneslärarna. Mötet avslutas med lite information av bland annat vår nya biträdande rektor, Mattias Wernqvist. 
Viktigt för er att veta är att det inte finns möjlighet till ändringar i tider och dag!Detta har vi arbetat med denna vecka: 


Svenska

Eleverna har fått möjlighet att skriva sina sagor under lektionerna denna vecka. Detta har gått fantastiskt bra och vi ser fram emot att få läsa elevernas sagor. Om ni vill läsa ditt barns saga kan ni göra det via Google Classroom, be gärna de läsa upp sagan för er. Nästa arbetsområde kommer att vara minoritetspråk, vilket vi kommer att påbörja redan nästa vecka. 


Matematik 

Vi har nu börjat på vårt andra arbetsmoment i matematik för detta läsår, Geometri. Eleverna har lärt sig hur man beräknar arean på rektanglar och parallellogram, s.42-45 i matematikboken. Nästa vecka fortsätter vi med areaberäkningar på trianglar och cirklar.

 

Engelska

Eleverna skriver uppsatsen God for a day. Denna ska vara klar nästa vecka på fredag. 

 

SO

Denna vecka har eleverna skrivit prov i kunskapsområdet, hur styrs Sverige. Ser fram emot nästa vecka då det dags för nästa kunskapsområde som heter, arbetsliv. De elever som missat att skriva något av proven, får skriva de när det är omprovstillfälle. 

 

Hemkunskap 

Eleverna fortsätter arbetsområde Miljö och Livsstil med fokus på Hållbar utveckling. Uppgift (v. 39) finns i Classroom: Bra Mat För Alla. Eleverna borde hinna uppgiften under ordinarie lektion.

 


För frånvaroanmälan i årskurs 4-9 ringer ni till


08-523 013 59

 

 

Vi ses 2 oktober kl. 16.00! 

Hälsningar, 

Arbetslag 6/8 

ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - 20 september 2018 09:36

Hej vårdnadshavare och elever! 


Vecka 37 var en kort vecka där eleverna hade studiedag på onsdagen. Torsdagen gick snabbt då eleverna hade Ronnajoggen, vissa elever valde att springa medan andra ville promenera, kul! Eleverna har även deltagit på sista YAM-tillfället, vilket eleverna tyckte var lärorikt. De flesta eleverna har även fått sina datorer i åk 8. Detta uppskattar dem! 


Nya ordningsregler

Från och med måndag v.38 har vi bestämt att elevernas material behöver låsas in i skåpen, ingenting får vara kvar på elevernas bänkar i klassrummen. Eleverna behöver även ta upp sin stol efter varje lektion för att underlätta för städerskan. Ännu en ordningsregel är att om eleverna inte tar med sig sitt material till lektionen, dvs. dator, bok osv kommer de få ogiltig frånvaro fastän de närvarar på lektionen. Detta gör vi för att eleverna ska få in rutinerna för att vara välförberedda inför en lektion samt för att hålla lektionstiderna.


Nästa vecka

- 24/9 halv studiedag, eleverna slutar efter lunch. 

- 25-26 september vaccineras eleverna. 

- 26 september besöker klass 8a och 8b ungdomsmottagningen (8c åker 2/10). 


Utvecklingssamtal och föräldrarmöte


I år kommer vi att ha elevledda utvecklingssamtal, vilket innebär att eleverna kommer att leda utvecklingsamtalen med sina vårdnadshavare med stöd från oss huvudmentorer. Klassen kommer att delas in i två, där varje huvudmentor kommer att sitta med sina elever och deras vårdnadshavare. Med andra ord kommer inte det vara enskilda samtal i år. 


Eleverna kommer vara välförberedda och kommer under utvecklingsamtalet lyfta vad de behöver arbeta vidare med och vilka svagheter de har. Mentor kommer att gå runt i klassrummet och stötta eleverna och även samtala med vårdnadshavare.


Efter det elevledda utvecklingssamtalet kommer vi att ha föräldrarmöte, där alla vårdnadshavare samlas i matsalen. Där kommer vi att lyfta viktiga punkter som är bra för er vårdnadshavare att få information kring. Sedan kommer alla lärare finnas på olika stationer i matsalen så att ni kan samtala med lärarna kring ert barn. Vill ni exempelvis veta vilka styrkor ert barn har i matematik kommer ni då att ha möjligthet att ställa denna fråga till matematikläraren.  


Tider 

16.00-17.00 utvecklingssamtal

17.15-18.00 förändrarmöte

18.00-18.15 rektorer avslutar  


Det vi har arbetat med denna vecka 


Svenska 

I svenska skriver eleverna nu sina sagor. De är väldigt kreativa och vissa har redan kommit en bit i sitt skrivande. De komemr att få skriva klart sina sagor under vecka 38, blir de inte klara under lektionstid kommer de få skriva klart de hemma. Be gärna de läsa upp sina sagor för er där hemma. 


Matematik 

Eleverna har denna vecka avslutat vårt första arbetsområde i matematik med ett skriftligt prov. Nästa vecka börjar vi med ett nytt arbetsområde, Geometri.

 

Engelska 

Vi har nu sett klart filmen Bruce Almighty och ska nu börja skriva vår uppsats God for a day. De har i läxa att spela in sitt tal för The Party på screen castify. Ska vara delat med oss senast fredag nästa vecka.

 

SO

Alla 8:or kan träna inför provet som kommer att äga rum nästa vecka. 

Meddelande från rektor

Angående ledighet för elev


Det finns en uppfattning bland många vårdnadshavare att elever har rätt till 10 dagars ledighet/läsår. Detta är FEL! Skollagen är mycket tydlig med att det a) beslutas efter individuell prövning, b) att rektor, eller den rektor utser (lärare på Ronnaskolan) beslutar om ledighet ska beviljas eller inte och c) att rektor kan bevilja längre ledighet om det finns synnerliga skäl. Vi har skolplikt i Sverige, och det innebär att vårdnadshavare har skyldighet enligt lag att se till att deras barn är i skolan 178 dagar/läsår. 


Ett grundkrav för ledighet är att eleven fungerar i skolan och når målen för aktuell årskurs. I övriga fall kommer ledighet inte att beviljas, om inte synnerliga skäl föreligger som exempelvis viktiga familjeangelägenheter.


Ledighet ska ansökas innan eventuella resor beställs, annars riskerar ledigheter att inte beviljas. Eleven ska alltid, oavsett orsak till ledighet, ha med sig material så att hen inte kommer efter i skolan. Det är vårdnadshavarnas ansvar att tillse att detta blir gjort under resan. 


Dessa regler finns för att skolan inte kan ta ansvar för att eleven når målen om hen är borta från skolan. 


Hälsningar, 

Rektor och arbetslag 6/8ANNONS
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - 13 september 2018 21:58

Hej! 


Denna vecka har gått otroligt fort, det har varit en rolig och intresseväckande vecka. Eleverna har haft YAM ännu en gång, vilket eleverna uppskattade. Eleverna har även haft fotografering denna vecka, dock kommer vårdnadshavare inte ha möjlighet till att köpa fotona detta läsår utan kommer istället kunna ladda ner klassfotot till sin dator eller mobiltelefon. Eleverna kommer bli vaccinerade av våra skolsköterskor 25-26 september. Eleverna har fått medgivandeblanketter om detta, läs igenom blanketten och lämna in den senast måndag 17/9. 


Eleverna har även fått bibliotekskort vilket innebär att de kan låna böcker från vårt fantastiska bibliotek, dock behöver mentorn vara med eleverna när detta sker. Läsprojektet kommer även starta inom kort vilket innebär att eleverna kommer läsa två gånger i veckan i skolan. Mer information kring läsprojektet kommer.  


Datum för föräldrarmötet och utvecklingssamtal är 2 oktober. 

Mer information kommer inom kort. 


Vecka 38:

 • Vaccinationsblanketter ska vara påskrivna och inlämnade måndag 17/9. 
 • Studiedag 19/9. Eleverna är lediga från skolan.  
 • Ronnajoggen torsdag 20/9, samling på Bårstafältet. 
 • YAM torsdag 20/9. 

 

Det vi har arbetat med under denna vecka är följande: 

 

Svenska 

Eleverna arbetar vidare med sagor. Nästa vecka ska eleverna börja skriva sina egna sagor, vilket de ser fram emot! 

 

NO

Åk 8 arbetar vidare med sex och samlevnad. Bedömningsuppgiften ska vara runt könssjukdomar.

 

SO 

Provet i samhällskunskap kommer att genomföras v.39 istället för v.37 Detta p g a andra aktiviteter som kommer äga rum på skolan och att eleverna behöver mer tid för att slutföra sina övningsuppgifter inför provet. Provet kommer vara uppdelad i två delar, eleverna kommer skriva en del på varje lektion. 
Dessa dagar kommer klasserna skriva provet v.38: 
 • 8a tisdag och torsdag 
 • 8b torsdag och fredag 
 • 8c onsdag och torsdag 

 

Matematik 

Vi börjar närma oss slutet på vårt första moment i matematik. Eleverna har fått en arbetsstencil som komplement till arbetsboken för repetition på hela området. Nästa vecka examineras eleverna med ett skriftligt prov. 8a på tisdag 18/9 och 8b + 8c på torsdag 20/9. Nedan kan ni läsa de konkretiserade målen för arbetsmomentet.
 
Efter genomförd arbetsmoment ska eleven kunna:
 • Förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1 
 • Förklara vad ett negativt tal är
 • Addera och subtrahera negativa tal
 • Skriva tal i potensform
 
Samt fördjupa sig i 
 • Att räkna med potenser
 • Att räkna med multiplikation och division med negativa tal

 

Hemkunskap 

 I hemkunskap arbetar eleverna med miljö och livsstil. Fokusområdet är hållbar utveckling. 

 

Engelska 

Eleverna arbetar med "God for a day” och ska att skriva en uppsats baserat på en film.


Hälsningar,

Arbetslag 6/8 

 
 
Av Ronnaskolan Ronnaskolan - 5 september 2018 16:41

Hej alla vårdnadshavare och elever!


Ännu en fantastisk vecka har passerat.


 • YAM-projektet ägde rum under torsdagen, eleverna fick lära sig om psykisk ohälsa. Detta tyckte de flesta eleverna var jätteroligt. 
 • Trivselledarna har haft TL-träff både under tisdagagen och torsdagen. I torsdags fick våra TL-ledare åka iväg till Enesskolan och arbeta tillsammans med dem.  
 • Läxhjälpen har även startat igång denna vecka. Eleverna som närvarar på läxhjälp får en macka från skolan, om eleverna vill får de även ta med sig en dricka.

Dagar: tisdagar och torsdagar 

Tid: 16.30-19.30 


Det vi har arbetat med under denna vecka är följande: 


Svenska

Eleverna har fått fördjupa sig i sagans värld. Vi har arbetat med olika sagotyper såsom fabler, hjältesagor, legender och folksagor. Förhoppningsvis börjar eleverna skriva sina egna sagor nästa vecka. De är väldigt kreativa och sugna på att få påbörja skrivandet! 


SO

Denna vecka fortsätter arbeta med kunskapsområdet, Hur styrs Sverige. Nästa vecka är det dags att avsluta kunskapsområdet med ett prov: 
 • 8a+8c torsdag 
 • 8b fredag. 
 
Matematik
Eleverna har fördjupat sig i hur man multiplicerar och dividerar potenser samt negativa tal. Vi har arbetat med sidorna 30-34 i matematikboken. Nästa vecka fokuserar vi på att repetera hela området vi har gått igenom. Vi avslutar detta område med ett skriftligt prov torsdag den 20 september.
 
Engelska 
Eleverna har avslutat arbetsområdet The Party denna vecka. Under veckorna 37-38 kommer vi att arbeta med God for a day. Detta innebär se en film och skriva en uppsats som handlar om vad de hade gjort om de var Gud för en dag. 
 
NO 
Eleverna har arbetat vidare med biologi med inriktigt på sexualkunskap och barnets födelse. I teknik har eleverna arbetat med spänning, ström och resistans. 
 
Påminner även om rätt nummer till sjukanmälan: 08-5230 13 59
 
 
Hälsningar, 
Arbetslag 6/8 

Presentation


Ronnaskolans veckobrev för åk. 6/8 och 7/9 skrivs här.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ronnaskolan 6/9 med Blogkeen
Följ Ronnaskolan 6/9 med Bloglovin'

Åk 6

Åk 8

Telefonnummer


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se